Przejdź do treści
Strona główna » Obiekty » Nadanie działki w Choroszczy

Nadanie działki w Choroszczy

Nadanie Wincentemu Antoszewiczowi działki w Choroszczy, Jan Klemens Branicki, Rzeczpospolita Polska, Białystok, 26 stycznia 1765 r., papier, rękopis, wysokość: 22,4 cm, szerokość: 38,1 cm
MBH/D/43

Dobra choroskie, na które składały się dwa folwarki (choroski i rogowski) oraz sześć wsi, Jan Klemens Branicki odziedziczył po ojcu. Dostały się one w ręce rodu w skomplikowanych okolicznościach, ponieważ jeszcze w XVII w. były własnością Mikołaja Paca, a następnie jego dziedzica – Wandalina Mniszcha. Były zabezpieczeniem znacznych sum, jakie pożyczył Pac zarówno u żydowskich kupców z Wilna, jak i kupców ryskich. O zwrot długu toczył się przez wiele lat proces przed Trybunałem Wileńskim. W jego wyniku wszelkie roszczenia, a w 1703 r. również same dobra, wykupił wojewoda wileński Kazimierz Jan Sapieha. Później przekazał on dobra choroskie swojej córce Katarzynie i jej mężowi Stefanowi Mikołajowi Branickiemu. Po śmierci ojca trafiły w ręce Jana Klemensa, który w znacznym stopniu przyczynił się do ich rozwoju i wzrostu rentowności. Wybudował także letni pałacyk w najbliższej okolicy Choroszczy.

Autor: Krzysztof Kossakowski

Skip to content