Przejdź do treści

List do króla pruskiego w sprawie położenia pałacu białostockiego poza granicami miasta Białegostoku, zespół nr 4/2/0: Kamera Wojny i Domen, sygn. 2196, k. 198.

Jan Klemens Branicki zmarł  dnia 9 października 1771 roku. Poczynając od 10 października 1771 roku, Izabela była jedyną prawną i rzeczywistą posiadaczką całego majątku nieruchomego, pozostałego po hetmanie oraz posiadała tzw. dożywocie na dobrach. Po III rozbiorze Polski w Białymstoku został jednakże ustanowiony pruski urząd – Kamera Wojny i Domen, od 1797 roku zarządzany przez prezydenta Kamery Karola von Knoblcha.

Branicka, jako dożywotnia właścicielka miasta z uwagą śledziła działania pruskiej administracji. Stało się to przyczyną licznych sprzeciwów z jej strony. Powodem jednego z nich był fakt, iż Prusacy w celu uzyskania kolejnej możliwości dochodu nałożyli na dwór podatek, który miał wesprzeć miejski fundusz policyjny. Jednakże 12 stycznia 1797 roku uzyskali odpowiedź, w której hetmanowa stwierdziła, że dwór zlokalizowany jest poza granicą miasta, ponieważ umiejscowiony jest na wiejskim obszarze Słobody, a co za tym idzie, zwolniony jest z jakichkolwiek podatków na rzecz miasta.

Autor: Urszula Siłkowska

Skip to content