Przejdź do treści

Pawilon nad kanałem należący do zabudowań pałacu Branickich, skan z materiałów Jana Glinki, Teka 147, k 7.

W sąsiedztwie gmachu głównego pałacu Branickich wznosił się szereg pomniejszych budynków, wchodzących w skład zabudowań pałacowych, otoczonych wraz z pałacem właściwym i należącymi do niego terenami murem zewnętrznym.

Autor: Urszula Siłkowska

Skip to content