Przejdź do treści

Zarządzenie Jana Klemensa Branickiego w sprawie zagospodarowania nieużytków z 17 lipca 1746 roku, rękopis papierowy o wymiarach 335 x 190 mm,zespół nr 4/476/0: Dokumenty z Tek Jana Glinki, sygn. 1, k. 8.

Wiele uwagi i starania wymagał w XVIII-wiecznym Białymstoku problem porządku i bezpieczeństwa. Wychodząc temu naprzeciw, dnia 17 lipca 1946 roku Jan Klemens Branicki wydał uniwersał skierowany do poddanych ze swoich dóbr, do mieszczan oraz do ludzi postronnych, zachęcający ich do oczyszczania z zarośli i karczowania terenów podmiejskich. Wszyscy, którzy chcieli uprawiać grunty pokryte zaroślami, zlokalizowane na Pieczurkach, Dynowie, Zahorkach i pod Sobolewem, byli zwolnieni od czynszów i powinności na cztery lata. Ogłoszenie uniwersału prawdopodobnie związane było z chęcią uporządkowania okolic miasta i zamiarem poszerzenia jego granic. W pełni uformowane i zagospodarowane miasto było bowiem gotowe do zakończenia procesu prawnego – uzyskania pełnych praw magdeburskich.

Autor: Urszula Siłkowska

Skip to content