Przejdź do treści

Zarządzenie Jana Klemensa Branickiego dotyczące gromadzenia drewna na reparacje domów z 10 lutego 1742 roku, rękopis papierowy o wymiarach 335 x 200 mm, pieczęć lakowa nieczytelna,zespół nr 4/476/0: Dokumenty z Tek Jana Glinki, sygn. 1, k. 7.

Branicki, mając na względzie przyszłość Białegostoku, dbał o ład i porządek w nim panujący. Borykał się m. in. z problemem fatalnego stanu zabudowań w mieście.

Uniwersałem z 10 lutego 1742 roku ponaglał mieszczan do naprawy swoich domów i zgromadzenia na ten cel odpowiedniej ilości drewna w ciągu dwóch miesięcy. Stwierdził bowiem, że przeprowadzona w Białymstoku rewizja wskazała znaczną w domach przez niedbalstwo gospodarzów ruinę. Wobec tego hetman zalecił marszałkowi swojego dworu spisać wszystkie zrujnowane domy i dopilnować, aby każdy z ich właścicieli drzewo […] w czasie teraźniejszym zimowym przed dniem piętnastym kwietnia w roku tym, starał się przygotować i mieć przed domem swoim sprowadzone, unikając egzekucji, która po wyjściu czasu tego, t. j. 15 kwietnia rewizją czynić i nieposłusznych temu rozkazowi memu karać będzie. Uniwersał ten został ogłoszony publicznie w czasie trwania targu w dniu 11 lutego.

Autor: Urszula Siłkowska

Skip to content