Przejdź do treści
Strona główna » Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

Kontakt:
ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
tel. 85 748 54 67
e-mail:muzeum@umb.edu.pl
www.umb.edu.pl

Funkcjonujące od 2011 r. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji jest placówką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, działającą w strukturze Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz wystawienniczą. Jest jedynym w Polsce wschodniej medycznym muzeum uczelnianym, ukazującym historię medycyny i farmacji. Muzeum kultywuje XVIII-wieczne tradycje medyczne rodziny Branickich.
Muzeum udostępnia niepowtarzalną ścieżkę historyczną, która prowadzi od dziedzińca poprzez reprezentacyjne pałacowe wnętrza aż do XVII-wiecznych piwnic. W zabytkowych wnętrzach dawnego Pałacu Branickich można obejrzeć multimedialną wystawę ,,Spacer w przeszłość”, która pozwala poznać dzieje pałacu za pomocą wszystkich zmysłów.
Placówka posiada przeszło 10 000 eksponatów, pochodzących z XVIII-XXI wieku. Jednym z cenniejszych zabytków jest rycina M.H. Rentza – rytownika Jana Klemensa Branickiego. Przedstawia ona salon ogrodowy Branickich od strony kanału. Rycina stała się głównym źródłem i inspiracją do współcześnie przeprowadzanych prac rewaloryzacyjnych oraz wykonanych projektów i rzeźb ogrodowych.


Skip to content