Przejdź do treści
Strona główna » Zasoby » Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Kontakt:
ul. Warszawska 48, 15-077 Białystok
tel. 85 732 40 40
e-mail: aab@archibial.pl (Archiwum)
e-mail: mab@archibial.pl (Muzeum)
www.archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne/

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku powstało w 2012 r. Jako instytucja pozostająca w strukturach Archidiecezji Białostockiej gromadzi, przechowuje i zabezpiecza archiwalia i zabytki sztuki sakralnej, inwentaryzuje je i opracowuje naukowo, upowszechniając jednocześnie wiedzę o przeszłości regionu.
Archiwum składa się z dwóch działów: Archiwum Historycznego i Archiwum Metrycznego. Na zasób Działu Historycznego składają się archiwalia przeniesione z archiwum zlokalizowanym w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, przekazywane przez różnego rodzaju instytucje kościelne i zwożone z terenu archidiecezji archiwa parafialne. Do najcenniejszych obiektów przechowywanych w Archiwum należy zaliczyć zbiór oryginalnych dokumentów pergaminowych proweniencji XVI-wiecznej dotyczących terenu Archidiakonatu Białostockiego.
W skład zasobu Muzeum wchodzą zbiory fotograficzne, kartograficzne i nowych nośników informacji, archiwalia, zabytki sztuki sakralnej oraz pamiątki życia i kultury religijnej z terenu Archidiecezji Białostockiej przekazane do Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku na własność lub w depozyt. Muzeum gromadzi też współczesną polską sztukę sakralną, szczególnie artystów działających na Podlasiu.
Instytucja w swoich zasobach przechowuje prawdziwe skarby z czasów Branickich, są to m.in. ornaty mszalne z XVIII-wiecznych tkanin czy korespondencja – listy Izabeli Branickiej.


Skip to content