Przejdź do treści
Strona główna » Zasoby » Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Kontakt:
ul. Adama Mickiewicza 101, 15-257 Białystok
tel. 85 743 56 03
e-mail: sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl
www.bialystok.ap.gov.pl

W zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku znajduje się bardzo wiele unikatowych archiwaliów, odzwierciedlających historię Białegostoku i regionu, ukazujących komplikacje dziejowe Podlasia, najważniejsze czy najbardziej zaskakujące ich punkty. Przechowywane  materiały archiwalne sięgają pierwszej połowy XVII w., by – poprzez schyłek Rzeczypospolitej, okres zaborów, obie wojny światowe, blisko pięćdziesiąt lat komunizmu – nieść, właściwie nieprzerwanie, świadectwo tychże wydarzeń do czasów obecnych.

Jako jedne z najcenniejszych w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku uznawane są materiały związane z życiem Jana Klemensa i Izabeli z Poniatowskich Branickich, w tym przywilej nadania praw miejskich dla Białegostoku przez Augusta III w Warszawie dnia 1 II 1749 r. (wypis z ksiąg grodzkich brańskich dokonany w 1750 r.). Akt ten znajduje się w Dokumentach z Tek Jana Glinki (zespół 4/476, sygn. 2, k. 2), podobnie jak i oryginalne zarządzenia czy Dyspozycja porządkowa dla Mateusza Brzozowskiego z 31 III 1768 r., pisane przez samego hetmana J. K. Branickiego. Wymienić tu należy również dokumenty związane z ostatnim okresem funkcjonowania Białegostoku jako miasta prywatnego (dokumenty, zarządzenia i regulacje wydawane przez wdowę po hetmanie – Izabelę Branicką), jak i – niezwykle ciekawe, ale i będące źródłem wielu ważnych informacji – formalności z przełomu XVIII i XIX wieku, związane, najpierw z dzierżawą, a następnie – ze sprzedażą Białegostoku administracji pruskiej. Dokumenty te zgromadzone są w aktach tejże administracji, tj. aktach Kamery Wojny i Domen w Białymstoku (zespół 4/2).


Skip to content