Przejdź do treści
Strona główna » Zasoby » Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku

Kontakt:
ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok
tel. 85 748 20 29
e-mail: biblioteka@awsd.bialystok.pl
www.awsd.bialystok.pl/biblioteka/

Powstanie Biblioteki AWSD w Białymstoku łączy się ściśle z przeniesieniem Seminarium Duchownego z Wilna do Białegostoku. Dekretem Rady Komisarzy Ludowych Litewskiej Republiki Radzieckiej z dnia 15.02.1945 r. skazano Wileńskie Seminarium Duchowne na zamknięcie. W tej sytuacji abp Romuald Jałbrzykowski po naradzie z profesorami Wydziału Teologicznego i Seminarium Duchownego podjął decyzję o przeniesieniu seminarium do Białegostoku. Początki w Białymstoku zarówno Seminarium jak i biblioteki były trudne. Trzeba było wszystko organizować od początku, bowiem cały księgozbiór Biblioteki Seminarium Duchownego Wileńskiego został w Wilnie. Dodatkowa trudność, to brak odpowiednich pomieszczeń i zabezpieczenia wzrastającego z biegiem lat księgozbioru. Dlatego powstała konieczność budowy nowego budynku przeznaczonego na Bibliotekę AWSD i Archiwum Diecezjalne. Realizacja tego zamierzenia stała się możliwa dopiero w 1994 r. Uwieńczeniem prac było poświęcenie gmachu Biblioteki AWSD 27.09.1997 r. w dniu inauguracji roku akademickiego 1997/1998.

W zbiorach starodruków biblioteki AWSD znajdują się książki o bardzo różnej proweniencji, m. in. 22 starodruki z dawnej biblioteki Branickiej, z własnoręcznymi wpisami „Contesse Branicka ne Poniatowska”. Warte uwagi są też książki z zapiskami malarza Branickich, Augustyna Mirysa, na swoich kartach.


Skip to content