Przejdź do treści

Butelka, 2. poł. XVIII w., szkło, wys. 27,9 cm, śr. brzegu 0,9 cm, śr. dna 8 cm, nr inw. MB/A/9055, ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Prezentowany zabytek odkryto w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w 2001 roku w części boskietowej ogrodu górnego Branickich w Białymstoku. Realizowali je: Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Wraz z licznymi fragmentami naczyń glinianych znaleziono go we wnętrzu studni przepływowej. Butelkę wykonano ze szkła przezroczystego barwy oliwkowej. W masie szklanej odnotowano obecność soczewkowatych w kształcie pęcherzy powietrza, stosunkowo dużej ilości i różnej wielkości. Wylew zaopatrzony w opaskę, szyjka o ramionach łagodnie przechodzących w cylindryczny korpus. Dno mocno wysklepione, usprawniające dekantację napitku którym ją napełniano.

 Autor: Halina Karwowska

Skip to content