Przejdź do treści

Nauki z Ewangelii na Niedźiele y Swięta  Kośćioła Greckiego w Unii z Kośćiołem Rzymskim zostającego, do pojęćia prostrzego ludu  ułożone, a na większą chwałę Panu Bogu w Tróycy Świętey Jedynemu, Nayświętszey Pannie Maryi Boga-Rodzicy, y Swiętym Bożym, oraz na pewnieysze zbawienie tak ludney po śiołach prostoty, w pomoc Plebańskiey powinnośći do przeczytania razem z Ewangelią podane przez X. Marcina Kurzenieckiego Societatis Jesu, z przydatkiem Katechizmu mnieyszego, y większego.

W Wilnie: w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, 1752.

[1] k., 294 s., [1] k., 144, 127, [1] s., [1] k. ; 4°.

Oprawa: półskórek, brąz.

Proweniencja: na karcie tytułowej –

– Comtesse Branicka née Com. Poniatowska

– Ex Libris Congr. Misionia Domus Bialostoc. 1818.

Estr. XV-XVIII, t. 20, s. 405

Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, sygn.. S-45

Dzieło Marcina Kurzenieckiego (1705-1771), jezuity o charakterze homiletyczno-katechetycznym.

Skip to content