Przejdź do treści

Pieczęć Miasta Białegostoku, 1803 r.

Legenda pieczęci:

SIGILLUM : CIVIT : BIALOSTOCIENSIS : BORUS : ORIENT : NOV

Opis pieczęci:

W polu pieczęci wspięty gryf w koronie zwrócony w lewo (znak rodowy Branickich), z lewej strony umieszczone inicjały Izabeli Branickiej.

W wyniku III rozbioru Polski w 1975 roku Białystok wszedł w skład państwa Hohenzollernów. W Białymstoku ustanowiony został pruski urząd – Kamera Wojny i Domen. W dniu 1 marca 1802 tego roku Izabela Branicka zawarła z Kamerą Wojny i Domen Prus Nowowschodnich kontrakt dzierżawy Białegostoku na sumę 412 000 złotych polskich (równowartość 7 000 talarów). Władze pruskie, w zamian za objęcie zwierzchnictwa w mieście, zobowiązały się do przestrzegania wszelkich praw mieszczan i obywateli. Mieli również wypłacać określone sumy pieniężne na poczet władz miejskich, miejscowego szpitala oraz samej Branickiej.

Dnia 1 kwietnia 1802 roku doszło do kolejnej umowy, w wyniku której Kamera Wojny i Domen nabyła od spadkobierców po Janie Klemensie Branickim – rodzinie Potockich Białystok wraz z okolicznymi folwarkami za niską cenę 217 970 talarów. Potoccy mieli otrzymać kwotę umowy rok po śmierci Izabeli Branickiej.

W następstwie przemian ustrojowych w 1802 roku zmieniono również białostocką pieczęć miejską, a dokładniej napisu w otoku pieczęci. Poprzedni, umieszczony w 1759 roku napis w języku polskim: Pieczęć majestatowa miasta Białegostoku, został zastąpiony łacińskim sformułowaniem Sigillum Civit Bialostociensis Borus Orient Nova, co oznacza „Pieczęć miasta Białegostoku Nowych Prus Wschodnich”. Nie zmienił się wówczas na szczęście wizerunek pieczęci, odwołujący się do rodu poprzednich dziedziców, a zatem widniał tam ukoronowany Gryf z inicjałami Izabeli Branickiej.

Autor: Urszula Siłkowska

Skip to content