Przejdź do treści
Strona główna » Zasoby » Muzeum Podlaskie w Białymstoku » Biblioteka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Biblioteka Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Stary księgozbiór w Bibliotece Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Kontakt:
ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok
tel. 85 74 82 123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl/muzeum-podlaskie-w-bialymstoku/biblioteka/

W naukowej Bibliotece Muzeum Podlaskiego gromadzone są wydawnictwa z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnografii, heraldyki, muzealnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Przechowywane są również regionalia związane z historią Białegostoku i Podlasia. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 50.000 vol.

Wśród najcenniejszych wydawnictw znajdują się starodruki. Szczególnie istotną część kolekcji stanowią publikacje działającej w latach 1695-1803 Oficyny Supraskiej ojców bazylianów. Jednym z druków supraskich jest wydany w 1722 r. Słownik cerkiewnosłowiansko-polski. Biblioteka posiada także szesnastowieczne wydania Pisma Świętego – Biblia Brzeska z 1563 r. i Hebrajska Biblia Huttera z 1587 r. Ciekawy zbiór stanowią kalendarze, z których najstarszy pochodzi z 1760 roku. Jednym z przechowywanych skarbów jest książka pochodząca z biblioteki Izabeli Branickiej, z jej podpisem.


Skip to content