Przejdź do treści
Strona główna » Zasoby » Muzeum Podlaskie w Białymstoku » Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Wykopaliska na terenie Pałacu Branickich w Białymstoku

Kontakt:
ul. Bema 11, 15 – 369 Białystok
tel. 85 74 217 20, 85 74 265 53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
www.muzeum.bialystok.pl/muzeum-podlaskie-w-bialymstoku/dzial-archeologii-2/

W chwili obecnej zasoby Działu Archeologii to ponad 25 tysięcy zabytków o walorach ekspozycyjnych, z różnych epok i okresów. Do najstarszych należą przedmioty wykonane z kamienia i krzemienia, w większości proste narzędzia i elementy broni. Zgromadzono też bogatą kolekcję wyrobów ceramicznych. Pośród nich na uwagę zasługują naczynia pochodzące jeszcze z epoki kamienia czy brązu, choć większość egzemplarzy związana jest już z czasami znacznie późniejszymi: okresem wpływów rzymskich, średniowiecza czy nowożytnością. Wyróżnia się tu również bogaty zbiór różnorodnych kafli oraz przedmiotów codziennego użytku. Skromniej reprezentowane są wyroby: szklane, wykonane z surowców organicznych: kości, poroża, drewna i skóry oraz bursztynu.

Zasoby Działu to m.in. cenne zabytki odkryte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w latach 1997-2014 na terenie założenia pałacowo-ogrodowego Pałacu Branickich. Są to przedmioty związane z funkcjonowaniem założenia ogrodowego (m.in. donice, złączki rur wodociągowych zasilających studnie i fontanny) i pałacu (m.in. naczynia gliniane i porcelanowe, elementy urządzeń grzewczych oraz wyroby ze stopów metali).


Skip to content